INFORMACJE O DOKUMENTACH

Każda zgłoszona drużyna jest zobowiązana do przygotowania następujących dokumentów:

  • karty drużyny - zbiorczej listy wszystkich zawodników i opiekunów, zawierających ich szczegółowe dane. Na karcie należy podać m.in. numer legitymacji, na podstawie której odbędzie się weryfikacja zawodników przez rozpoczęciem meczów (legitymację zawodnicy muszą posiadać na hali w czasie rozgrywek). Karta musi być zatwierdzona pieczęcią i podpisem Proboszcza Parafii oraz osoby delegowanej z ramienia Kurii/Zakonu do zgłoszenia drużyn w rozgrywkach (diecezjalny duszpasterz itp.)
  • zgody rodziców (w przypadku zawodników niepełnoletnich) / oświadczenia (w przypadku pełnoletnich zawodników) - wypełnionej oddzielnie dla każdego zawodnika

Kartę drużyny, po wypełnieniu, należy zeskanować i przesłać na adres mistrzostwa.lso@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca. Wraz z kartą dobrze jest przesłać potwierdzenia wykonania przelewów. 

Zgody rodziców i/lub oświadczenia opiekun drużyny przekazuje w recepcji w dniu przyjazdu na Mistrzostwa.

W dniu przyjazdu na Mistrzostwa opiekun posiada przy sobie:

  • wypełnioną i podpisaną kartę drużyny (której skan wcześniej przesłał)
  • potwierdzenia wykonania przelewów za wpisowe i pakiety
  • wypełnione i podpisane zgody rodziców/oświadczenia
  • legitymacje szkolne/LSO wszystkich zawodników biorących udział w Mistrzostwach (legitymacje należy także posiadać na halach i okazać Delegatowi Gospodarza w celu weryfikacji)

Opiekun drużyny we własnym zakresie przygotowuje zgody rodziców (dla niepełnoletnich zawodników), w których rodzice przekazują opiekę nad dziećmi konkretnemu opiekunowi. W czasie pobytu w Gnieźnie to opiekun ponosi odpowiedzialność za zawodników - ich zachowanie czy też ewentualnie wyrządzone przez nich szkody. Opiekun także (lub parafia) we własnym zakresie ubezpiecza zawodników na czas trwania rozgrywek.

PLIKI DO POBRANIA

Karta drużyny

Oświadczenie zawodnika pełnoletniego

Zgoda rodziców dla zawodnika niepełnoletniego